Test podpory priehľadnosti


CSS style: opacity:0.5; PNG

CSS style: filter:alpha(opacity=50); PNG


CSS style: opacity:0.5; GIF

CSS style: filter:alpha(opacity=50); GIF


CSS style: opacity:0.5; GIF, transparent-bckgr

CSS style: filter:alpha(opacity=50); GIF, transparent-bckgr


výsledky >>>