Patrik Ján dB-SOFT
E-MAIL: www@kvalitne.sk
Public key: PGP PUBLIC KEY ID: 0x1DDB266C415BA379
IČO: 34 338 012,   DIČ: 1029786274 ,   IČ DPH:SK1029786274 (dodávateľ služby do iného členského štátu) v SR neplatca DPH
Registrácia - Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor živnost. podnikania, Číslo živnost. reg.: 307-9849
Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK78 8330 0000 0020 0071 2250
SWIFT: FIOZSKBAXXX